صنايع فولاد ، سيمان ، مس ، شيشه

پروژه های انجام شده شرکت الکترو کویر در صنايع فولاد ، سيمان ، مس ، شيشه و . . .
 • سیمان خزر
 • فولاد میانه
 • سیمان شمال
 • سیمان بجنورد
 • شیشه فلوت قزوین
 • سیمان فیروزکوه
 • فولاد احیاء خراسان
 • سیمان سامان غرب (کرمانشاه)
 • سیمان تهران
 • سیمان جوین
 • فولاد مبارکه
 • سیمان نایین
 • فولاد غدیر ایرانیان
 • فولاد خوزستان
 • فولاد چهار محال و بختیاری
 • سیمان زابل
 • سیمان ممتاز کرمان
 • مس شهید باهنر
 • سیمان لامرد
 • فولاد هرمزگان