RTC

  • تامین کننده مواد خام مانند گلوله های آهنی برای کارخانه های فولاد

  • تهیه کننده انواع لوله های بدون درز با همکاری CCC آلمان

  • طراحی و ایجاد شبکه با همکاری شرکت لگراند فرانسه.

  • ارائه خدمات تجاری و بانکی برای شرکت های داخلی و به ویژه به الکتروکویر.

  • مالکیت انبار در منطقه آزاد جبل علی .

  • مرکز صادرات و واردات برای محصولات گروه.

وب سایت : www.rivatadbir.ir