انرژی کویر پایا

  • پیمانکار برای صنایع مانند نفت، گاز و سیمان

  • پیمانکار برای احداث نیروگاه فشار قوی پستهای برق
  • اتوماسیون و کنترل سیستم را برای ایجاد DCS / ESD، PMS، PLC، PDCS، و سایرBMS

تلفن : 00982188647637
00982188647319
فکس : 00982188777324
پست الکترونیکی : This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
وب سایت : www.energykavir.com